Ultrageluidtherapie

ultrageluidtherapie Enschede en GlanerbrugDirect contact en via water. Onder ultrageluidtherapie verstaat men de geneeskundige behandeling door middel van mechanische trillingen met een frequentie hoger dan 20 kHz. In Nederland worden in de therapie frequenties tussen 800 kHz en 1 MHz toegepast en soms ook 3 MHz.

Ultrageluidtherapie direct of via water

Bij UG kan de energieoverdracht in principe op twee manieren worden gerealiseerd: via direct contact en via water. Lucht reflecteert de geluidsgolven volledig en daarom moet tussen de behandelkop en de huid een tussenstof bijvoorbeeld gel gebruikt worden. Bij behandeling van handen of voeten, indien het lichaamsoppervlak onregelmatig is, kan het lichaamsdeel ondergedompeld worden in een bak water.

Effecten van ultrageluidtherapie

Het eerste effect van ultrageluidtrillingen is mechanisch van aard; de weefsels worden tot vibratie gebracht en daarom duidt men dit mechanische effect wel aan met micromassage. Deze micromassage resulteert afhankelijk van de toepassing (continu of pulserende vorm) in een overwegend thermisch (warmte) effect dan wel in overwegend andere effecten.

Door micromassage en warmte zijn de volgende fysiologische effecten:

 • Bevordering van de bloedsomloop
 • Bevordering van het herstelvermogen van de weefsels
 • Spierontspanning
 • Verhoging van de doorlaatbaarheid van celmembranen
 • Toename van de rekbaarheid van bindweefsel
 • Pijnvermindering

Toepassing van ultrageluidtherapie

 • Behandeling na letsel zoals kneuzing, verdraaiing, ontwrichting en fractuur.
  • De indicatie is vooral gericht op bestrijding van zwelling en pijn en bevordering van de wondgenezing.
 • Bij peesontstekingen, slijmbeursontsteking en kapselontsteking.
 • Behandeling van arthrosis en gewrichtsontsteking zoals retropatellaire chondropathie.

Ultrasonoforesetherapie of iontofores

Hieronder wordt verstaan de geneeskundige behandeling met stoffen die door ultrageluid-energie in het lichaam worden gebracht. De medicamenten worden in de contactstof of in water oplosbaar toegepast. De medicamenten die men bij iontoforese toepast, kunnen worden ingedeeld naar hun effect; bloedsomloop bevorderend (histamine), resorptie bloeduitstorting (heparine) en ontstekingsremmend (corticosteroïden bij ontsteking).

Heeft u klachten en zoekt u ultrageluidtherapie in Enschede of Glanerbrug?

Mocht u een afspraak willen dan is de snelst weg te bellen met tel: 06-20626388. U kunt dan uw probleem aangeven en direct een afspraak maken.

Graag dan even aangeven op welke locatie u het liefst behandeld wenst te worden. Wij doen ook behandelingen bij u thuis mocht u niet in staat zijn bij ons te komen (bijvoorbeeld als u gevallen bent of een operatie hebt ondergaan)

U kunt ook contact opnemen met ons team voor meer informatie middels het onderstaande contactformulier.