Chirotherapie

chirotherapie Enschede en GlanerbrugLetterlijk vertaald betekent chirotherapie hand (=chiro) behandeling (=therapie). Het is een manipulatie-techniek om botstrukturen beweeglijker te maken met beleid uitgevoerd indien nodig en de gezondheidssituatie van het individu dit toelaat. Chirotherapeuten / behandelaars beoefenen echter niet -zoals artsen en specialisten– de geneeskunde en zullen eveneens nooit een cliënt ‘genezen’ verklaren of van specialistische behandeling ‘ontslaan’.

Patiëntgerichte en cliëntgerichte chirotherapie

De NVC maakt onderscheid tussen patiëntgerichte en cliëntgerichte behandeling. Patiëntgerichte behandeling gebeurt in overleg en met toestemming van patiënt eventueel in samenwerking met een behandelend arts. Cliëntgerichte behandeling is op eigen initiatief van cliënt(e). Hier kan alleen de cliënt(e) zélf bepalen of Chirotherapie verbetering en/of verandering in de individuele problematiek, bewerkt.

Chirotherapeuten hebben een aangeboren vermogen om energie via hun handen te reguleren en daarmee het zelfherstellend vermogen van patiënt en/of cliënt(e) te stimuleren en te versterken.

Goed om te weten:

  • Tijdens de behandeling is patiënt/cliënt(e) gewoon gekleed*.
  • Patiënt(e) wordt altijd aangeraden om zich tot een reguliere arts te wenden.
  • Behandeling hoort in een praktijkruimte plaats te vinden nadrukkelijk niet in openbare ruimten.
  • De Chirotherapeut(e) mag alleen blijven behandelen als cliënt(e) verklaart positieve verandering en een gevoel van algemeen welbevinden te ervaren.

* Vermijd het dragen van synthetische stoffen tijdens behandeling. (Katoen, zijde en wol worden aanbevolen).